Bản vẽ thiết kế dầm T căng trước H=1,5m

Giá gốc là: ₫159.000.Giá hiện tại là: ₫129.000.

Our Score

FIle đã kiểm định, rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

Bản vẽ thiết kế dầm T căng trước H=1,5m

Giá gốc là: ₫159.000.Giá hiện tại là: ₫129.000.

X