Bản vẽ dầm thép liên hợp L=18m B=6.5m

129.000

Our Score

Bản vẽ rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

KS Xây Dựng

Bản vẽ dầm thép liên hợp L=18m B=6.5m

129.000

X