Vi – Tính toán tường trong đất

I. Tổng quan và lựa chọn phương pháp tính tường trong đất
Hiện nay có rất nhiều phương pháp đưa ra để tính toán tường trong đất có các thanh neo như:

  • Phương pháp Sachipana (Nhật bản);
  • Phương pháp Đàn hồi có xét đến ma sát giữa đất và tường chắn (Quy phạm thiết kế móng công trình xây dựng của Nhật bản);
  • Phương pháp có xét đến ảnh hưởng của lực trục thanh chống ở các tầng thanh chống theo tiến triển của việc đào đất;
  • Phương pháp Số gia;
  • Phương pháp phần tử hữu hạn ( trên nền đàn hồi, PTHH trên bản móng đàn hồi, PTHH có xét quan hệ của đất với tường chắn);
  • Phương pháp B.N.Giêmoskin cho phép tính toán có xét đến liên kết một phía của kết cấu với nền;
  • Phương pháp của Blium-Lomeier xem áp lực đất phía trước tường là phân bố đều, độ cứng cứng của nó phân bố phía dưới…
    Để thuận lợi và đơn giản trong việc xác định áp lực lên tường chắn ta dùng phương pháp Sachipana gần đúng của Nhật Bản, với phương pháp này tính Lực trục thanh chống và Mômen thân tường không biến đổi theo quá trình đào đất.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

X