Dự toán đường nội bộ BTXM + Bãi đậu xe 4,2 tỷ

69.000

Our Score

Bản vẽ rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

File định dạng .dwg và .xls

Dự toán đường nội bộ BTXM + Bãi đậu xe 4,2 tỷ

69.000

X