Bản vẽ Tòa nhà văn phòng cho thuê 11 tầng 13.5x21m – KT-KC-D-N và TM

299.000

Our Score

Bản vẽ rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

KS Xây Dựng

Bản vẽ Tòa nhà văn phòng cho thuê 11 tầng 13.5x21m – KT-KC-D-N và TM

299.000

X