Bản vẽ cải tạo nhà phố 3 tầng

59.000

Gồm đầy đủ bản vẽ:+ Mặt đứng công trình, Mặt bên công trình, Mặt bằng các tầng 1,2,3 ,Mặt bằng các tầng 1,2,3,..

File đánh giá chất lượng

Cam kết file giống mô tả 100%

Hướng dẫn thanh toán mua file

Our Score
Mặt cắt công trình cải tạo
Bản vẽ cải tạo nhà phố 3 tầng

59.000

X