Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2018

29.000

Our Score

Bản vẽ rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

File định dạng PDF 338 trang

Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2018

29.000

X