Sách kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574 2018

35.000

Our Score

Bản vẽ rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

File định dạng PDF 254 trang

Sách kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574 2018

35.000

Compare
X