Bản vẽ cầu dầm T đổ tại chỗ L=4x12m B=6.5m

Giá gốc là: ₫199.000.Giá hiện tại là: ₫149.000.

Our Score

FIle đã kiểm định, rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

By Ks Xây dựng

Bản vẽ cầu dầm T đổ tại chỗ L=4x12m B=6.5m

Giá gốc là: ₫199.000.Giá hiện tại là: ₫149.000.

X