Bản vẽ Cầu dầm bản rỗng L=18m B=6,5m TCVN 11823 – Dự toán

Giá gốc là: ₫500.000.Giá hiện tại là: ₫299.000.

Our Score

File rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

KS Xây Dựng

Bản vẽ Cầu dầm bản rỗng L=18m B=6,5m TCVN 11823 – Dự toán

Giá gốc là: ₫500.000.Giá hiện tại là: ₫299.000.

X