Tag Archives: bảo dưỡng thép

Vấn đề gỉ thép và làm sạch gỉ thép trong xây dựng
5 (1)

Gỉ thép xây dựng và vấn đề làm sạch gỉ thép xây dựng

Gỉ là các sản phẩm của quá trình ăn mòn hình thành do phản ứng của thép với hơi
nước và oxy không khí. Gỉ thép trong quá trình bảo quản, gia công lắp dựng trước khi sử dụng
có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình xây dựng. Gỉ thép không những làm suy giảm lực
liên kết giữa thép với lớp bảo vệ bên ngoài mà hơn nữa nó còn là nguyên nhân gây ra hiện
tượng ăn mòn, sớm phá hủy kết cấu đặc biệt đối với công trình xây dựng vùng biển. Có nhiều
giải pháp xử lý gỉ thép như phương pháp cơ học, điện hóa, hóa học… trong đó sử dụng chất
biến đổi gỉ là giải pháp có nhiều ưu điểm hơn cả. Các kết quả nghiên cứu và ứng dụng tại Việt
Nam bước đầu cho thấy sử dụng chất biến đổi gỉ xử lý gỉ thép an toàn, đảm bảo khả năng
chống ăn mòn, không độc hại, dễ sử dụng và chi phí thấp.

X