Bản vẽ nhà 3 tầng 5x21m

89.000

Gồm có các bản vẽ kiến trúc: Mặt đứng công trình, mặt bằng công trình tầng 1, tầng 2, tầng 3……

File rất chất lượng

Cam kết file đúng mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

Mặt cắt dọc công trình
Bản vẽ nhà 3 tầng 5x21m

89.000

Compare
X