Revit

Revit là sản phẩm của Autodesk theo xu hướng thiết kế Bim. Tại đây tổng hợp các file bản vẽ thiết kế Model trên Revit và các Family. File gồm có phí và miễn phí. Liên hệ tại file với Admin SDT 0979614011 hoặc gmail: thuviencongtrinh.com

X